mobil:0905 895 861
tel. fax:048/41 33 127
email:impulz.hudak@azet.sk
pre viac informácií navštívtewww.Impulz-co.com
www.Impulzsro.6f.sk
PONÚKA PRE ÚKRYTY CO


REVÍZIU A SERVIS - odborné prehliadky FVZ:
- filtroventilačných zariadení v stavbách CO
- kontrolu funkčnej spôsobilosti STOU, v rozsahu prác podľa vypracovanej a prerokovanej špecifikácie na úrade CO MVSR Bratislava
- typ FVZ - STOU, STUP, DVÚ: 100,200,300abc/55,60, 1000a, 4500,300/1500,600/3000,900/4500,1200/6000
- Revíziu elektroinštalácií v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
- opravy ventilátorov VA 300/60, 300/55
- revíziu a servis DA - dieselagregátu
- odborné prehliadky stavebných častí úkrytov

PROJEKTOVANIE ÚKRYTOV CO - plynotesných úkrytov, odolných úkrytov v rozsahu
- dispozičné riešenie úkrytu
- vzduchotechnika pre ukrývaných
- vzduchotechnika pre diesel strojovňu
- výkres stavebných úprav
- vodné hospodárstvo
- sanita
- konzultačná činnosť pre ostatné profesie (elektro, silnoprúd, slaboprúd)

PROJEKTOVANIE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ do úkrytov CO – ochranných stavieb
- filtroventilačné zariadenia: STOU FVZ 100, 200c, 300c, 300a, b, typ 60, STOU DVU 300/1500, 600/300, 900/4500, 1200/600
- pre rekonštrukciu FVZ typ 60 (55) na typ 60/80
- pre rekonštrukciu FVZ DVU 300/1500,600/3000
- vzduchotechnické zariadenia
- filtroventilačné zariadenia FVZ 100,200c,300c
- havarijné úkryty SPRU1500,2500,4500
- doložky CO

DODÁVKA ZÁKLADNÝCH A NÁHRADNÝCH DIELOV FVZ 300 a, b, c typ 55,60
- elektromotor 0,75 kWA pre VA 300
- pryžové spoje ,dilatačné spoje pre FVZ typ 55 o 100, o125, o150 , o 200
- DRU – dvojitý rohový uzáver ,TRU
- gumové tesnenie na dvere a poklopy typ 55/60/80
- prepojovacie tvarovky ku KF 100
- TUKM 300 typ. č. 5-4, LPU 100, TPU 100
- elektrický ohrievač vzduchu
- LPÚ, TPÚ – 100/55
- LPÚ - 300, TPÚ 300
- merač množstva vzduchu pre 300 m3/h t.č.7-3
- merač množstva vzduchu pre 1000 m3/h t.č.7-4
- merač pretlaku typ. č. 7-2
- plynotesné klapky o150, o 200

ŠPECIÁLNE FILTRE
Hrubé prachové filtre HPF 300 typ. č. 2-1
Jemné prachové filtre JPF 300 typ. č. 2-2
Kolektívne filtre KF 100 typ. č. 2-4
Kolektívne filtre KF 150/200 typ. č. 3011
Predfilter PF 300/500 VCHU 156-69
Regeneračná patróna RP 100 VCHU 78-60
Pohlcovač P1 náplň do RP 100


ZAŠKOLENIE OBSLUHY ÚDRŽBÁROV
- podľa platných predpisov pre jednotlivé typy FVZ
- skupinové školenia do 10 účastníkov a samostatné v rámci revízie - odbornej prehliadky FVZ

KOMPLEXNÉ DODÁVKY
- vzduchotechnických zariadení
- FVZ vrátane montážnych prác FVZ a stavby CO s vydaním revíznych správ o funkčnej spôsobilosti FVZ
- rekonštrukcie FVZ typ 60 (55) na FVZ typ 60/80

Poklopy - dodávka Dvere - dodávka Plynotesné uzávery RPU - dodávka
Plynotesný poklop P-0 Plynotesné dvere D0-1 Plynotesný uzáver RPU 250
Plynotesný poklop P-1,5 Plynotesné dvere D4-1 Plynotesný uzáver RPU 315
Plynotesný uzáver RPU 400